Vasaätten och dess brokiga historia.

För fem hundra år sedan var Uppsala ett viktigt maktcentrum. Här utspelade sig kamper mellan kungen och kyrkan, mellan Vasar och Sturar och mellan svenskar och danskar. I ruinerna lever berättelserna om vasakungarna och deras fascinerande livsöden vidare i spännande berättelser.

Gustav Vasa

År 1549 började kung Gustav Vasa bygga en befästning i Uppsala som på sin tid var norra Europas modernaste. En maktlysten Gustav utmanade kyrkans högsta genom att rikta sina kanoner mot domkyrkans torn. I Vasaborgen får du veta mer om Gustavs planer och vistelser i Uppsala, som då räknades som rikets andra huvudstad.

Erik XIV

Den 24 maj 1567 begick Gustav Vasas äldste son Erik XIV, som kan ha haft en begynnande sinnessjukdom, de fasansfulla Sturemorden. Man tror att morden ägde rum just i det som idag är Vasaborgens ruiner. Här finns de äldsta delarna av slottet och de trappor som både Erik och de mördade borde ha gått i.

Johan III

Erik XIV kan ha mördats på order av sin bror Johan III, som även kallades Hertig Johan av Finland. Han lät restaurera slottet efter en brand, och byggde då bland annat Kung Jans port som finns utanför entrén till Vasaborgen. Johan gifte sig med en polsk prinsessa och konverterade till katolicismen.

Cecilia Vasa

En av Gustavs döttrar, Cecilia Vasa, sägs ha levt ett både vilt och syndigt liv. Enligt sägnerna kom hon i onåd hos hovet, och det sägs att hennes ande fortfarande vandrar i slottsruinerna. Många nu levande kan vittna om underliga händelser och försvunna möbler, vajande takkronor och en känsla av obehag när man vistas i vissa delar av slottet.

Sturevalvet. Foto Mia Ulin.
Kanonerna utanför krutrummet. Foto: Mia Ulin

Plats för viktiga historiska händelser

Uppsala slott började byggas som en försvarsanläggning av Gustav Vasa 1549. Här började Kungen sin Eriksgata, här togs viktiga beslut och här abdikerade Drottning Kristina. Vid tidpunkten för den stora stadsbranden 1702, den största katastrofen i Uppsalas historia, var Uppsala slott ett vackert vitt renässansslott. 1744 bygdes det upp på nytt, förutom de urspungliga delarna som blev en ruin. Idag finns massor av upplevelser att boka och upptäcka i Slottet. Tre olika museer, ett café, tornrum för vigslar, två festsalar och sist men inte minst, Slottstaksvandring med Roofwalk Tours!
Uppsala Castle from Botanical Garden. Photo: Mia Ulin

Det sydöstra tornet användes som stadsfängelse från slutet av 1700-talet samt under 1800-talet. Det är inte förrän 1862 då det nya cellfängelset vid Dag Hammarskjölds väg slår upp portarna som man lämnar hålorna på slottet. Det jag tyckte såg ut som reparationsarbete är egentligen ett högt plank. Det skapade en fånggård där de intagna kunde gå ut och få en nypa frisk luft.

En annan intressant bild är från någon gång i mitten av 1700-talet? Här saknas det södra tornet. Man får väl anta att det är ett resultat av den stora stadsbranden 1702.