REAL 16TH CENTURY RUINS FOR JOY AND THRILL


Vasaborgen is the remains of the original Uppsala castle. In the old 16th century ruins we can offer unforgettable stories about kings, queens, princes princesses and evil, horrible, sudden death. 

We don't yet know if we are open in 2021. 

Year round we offer PRE BOOKED guided historical tours in English and German for school classes, groups, companies, and organizations. Also pre booked GHOST WALKS in English and WEDDINGS in the historical environment. On the Culture Night 2nd weekend in September and around Halloween we have PUBLIC GHOST WALKS in Swedish. 


ENTRANCE FEE: ADULTS 120 SEK. CHILDREN: 60 SEK.

NO REGULAR GUIDINGS IN ENGLISH  SUMMER OF 2021

PLEASE PAY WITH VISA OR MASTERCARD!


Opening hours

We don't yet know if we are open in 2021.

 

FRIDAY June 19th CLOSED (Midsummer eve)


GHOST WALKS

You can book your own Ghost walk in English. 

PRICE 6000 SEK + VAT for companies, Incl VAT for FITs.


THRILL, POWER  AND HORRIBLE DEATHS 

Are you afraid of ghosts? Then book a ghost walk in the Vasaborgen 16th century ruins at Uppsala Castle. Truths are blended with sayings about kings,princes and princesses who have not really found peace. If you have an open mind, you will learn how to become friends with the ghosts. Within an hour, you will join the castle wife Maria in the catacombs and the royal apartments of Vasaborgen, which in the 16th century was the most modern defense fortress in Scandinavia and the original Uppsala castle. There is no heating, no carpets or other amenities. Just exciting ruins with a roof and wings of  history from ancient times whizzing in the ruin. The Castle wife takes you on a story with history, power and evil, sudden death. Only pre booking at least one week in advance. From 7 years. Children only in company with an adult.


Events when museum is closed

Even if the museum is closed during winter, you can book your own guided tour in English all year round. Please e-mail info@vasaborgen.se

Foto: Clarion Hotel Gillet
Foto: Mia Ulin
Foto: Mia Ulin

Weddings in historical environments

You can have your wedding ceremony in the Vasaborgen Tower room. 

Foto: Torbjörn Koivisto.

Early Castle History: The Vasa family

COMING SOON IN ENGLISH

Gustav Vasa

År 1549 började kung Gustav Vasa bygga en befästning i Uppsala som på sin tid var norra Europas modernaste. En maktlysten Gustav utmanade kyrkans högsta genom att rikta sina kanoner mot domkyrkans torn. I Vasaborgen får du veta mer om Gustavs planer och vistelser i Uppsala, som då räknades som rikets andra huvudstad.

Erik XIV

Den 24 maj 1567 begick Gustav Vasas äldste son Erik XIV, som kan ha haft en begynnande sinnessjukdom, de fasansfulla Sturemorden. Man tror att morden ägde rum just i det som idag är Vasaborgens ruiner. Här finns de äldsta delarna av slottet och de trappor som både Erik och de mördade borde ha gått i.

Johan III

Erik XIV kan ha mördats på order av sin bror Johan III, som även kallades Hertig Johan av Finland. Han lät restaurera slottet efter en brand, och byggde då bland annat Kung Jans port som finns utanför entrén till Vasaborgen. Johan gifte sig med en polsk prinsessa och konverterade till katolicismen.

Cecilia Vasa

En av Gustavs döttrar, Cecilia Vasa, sägs ha levt ett både vilt och syndigt liv. Enligt sägnerna kom hon i onåd hos hovet, och det sägs att hennes ande fortfarande vandrar i slottsruinerna. Många nu levande kan vittna om underliga händelser och försvunna möbler, vajande takkronor och en känsla av obehag när man vistas i vissa delar av slottet.