Jag vill att du ska tycka historia är kul!

Min övertygelse är att om alla människor, oavsett var i världen de kommer ifrån, tillåts vara stolta över sin historia och sitt ursprung skapar det ett öppnare samhälle och en större förståelse över etniska och kulturella gränser. Det budskapet vill Vasaborgen förmedla.

Jag och mina medarbetare vill berätta Vasaborgens och Uppsala slotts äldre historia ur flera aspekter. Spökvandringarna startades ur en önskan att få igång en dialog med barn kring döden, för att göra det mindre skrämmande. Budskapet är att “bli vän med spökena”, det vill säga alla de rädslor vi bär med oss. Om vi möter våra rädslor med vänlighet och respekt, blir de kanske inte så farliga. 

 När vi berättar om den tragiska händelsen med Sturemorden och Erik XIV som i ett utbrott av misstänksamhet och raseri lät mörda sex personer på Uppsala slott, tar vi upp flera olika möjliga förklaringar till skeendet, vilket också kan kopplas till psykisk ohälsa. 

Historien om Cecilia Vasa berättar om en stark kvinna som vågade gå sina egna vägar i en tid då kvinnor i kungafamiljen och andra mäktiga familjer mest ansågs vara en handelsvara, där förpackningen omöjligt fick brytas...

Sist men inte minst: Stolthet. Jag tror att stolthet är något positivt, och att alla ska tillåtas vara stolta över vem de är och var de kommer ifrån. Inget ursprung är värt mer eller mindre än något annat.

Jag tror att de historiska berättelserna  kan synliggöra många av dagens aktuella händelser och spörsmål och få igång intressanta diskussioner hos er som besöker oss. Både unga, gamla och mittemellan.

Så började det...

Hösten 2003 fick medarbetare på reklambyrån Södra tornet kommunikation av en tillfällighet förfrågan om att driva verksamhet i de gamla 1500-talsruinerna vid Uppsala slott. Ruinerna, som grävdes ut i mitten på 1900-talet, gjordes om till museum 1990 och förvaltas av Statens fastighetsverk, SFV.

En dröm om att kunna utveckla slottet till ett ännu bättre kulturcentrum började spira. En dröm om att erbjuda Uppsalabor och besökare från Sverige och världen ett större utbud av kultur- och historieupplevelser. Förutsättningarna fanns och "Vasaborgen kultur och upplevelser" startades tillsammans med Susanne Ekblad, arkeolog och museiexpert.

Sedan premiären 1 maj 2004 har det hänt mycket i Vasaborgen. Museum under somrarna med utställningar om Långfredagsslaget, stuckaturkonst, Sturemorden med mera. Skulpturutställningar, dansuppvisningar och konserter. Kulturnätter och julmarknader. Spökvandringar, historiska vandringar och skolvisningar. Sommaren 2012 öppnade vi för första gången trädgården ovanpå Bastion Gräsgård för allmänheten och 2014 hade vi både café med uteservering och adventsmys.

Sedan 2004 har jag spelat Slottsfrun Maria, bland annat i de populära spökvandringarna på Kulturnatten och höstlovet. Sedan 2008 har jag varit ensam ansvarig för verksamheten. 

Min intention är att dela med oss av alla de spännande berättelser som finns i Uppsalas historia för mer kunskap och ökat intresse hos barn och vuxna med visionen att bli Sveriges mest besökta historiska turistmål.

Huvudman

Vasaborgen drivs av det privatägda företaget Apostel kommunikation och affärsutveckling AB. Företaget hyr ruinerna av Statens fastighetsverk. Vi har inga statliga eller kommunala bidrag, utan verksamheten överlever på de intäkter vi får från det sommaröppnamuseet och de förbokade visningarna.

Välkommen till Vasaborgen!

Mia Ulin, verksamhetsansvarig